e-Porada

Regulamin świadczenia internetowych usług:

Usługa e-porada świadczona jest przez Adwokaci Tadeusz Hassa, Ewa Hassa-Kula S.C. na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Każdy podmiot przed zawarciem umowy o usługę e-porady zobowiązany jest do wypełnienia formularza znajdującego się na stronie www.kancelariahassa.pl w zakładce e-porada. Na podstawie przekazanych danych Klient otrzymuję wycenę e-porady. Wycena jest nieodpłatna i nie zobowiązuje Klienta do zlecenia usługi.
 2. Przed wysłaniem formularza Klient zobowiązany jest zaakceptować regulamin świadczenia internetowych usług prawnych.
 3. W formularzu Klient zobowiązany jest podać pełny i szczegółowy stan faktyczny oraz załączyć wszystkie posiadane scany dokumentów. Spółka nie odpowiada za skutki błędnego bądź niekompletnego przedstawienia przez Klienta stanu faktycznego oraz za przedłożenie jedynie części wymaganych dokumentów.
 4. Spółka w terminie do 72 godzin poinformuje Klienta o całkowitej cenie internetowej usługi prawnej, terminie jej realizacji od momentu wpływu zapłaty na konto i numerze rachunku bankowego do wpłaty.
 5. Umowa o internetową usługę prawną zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania przez Spółkę wpłaty przez Klienta pełnego wynagrodzenia.
 6. Gdy wykonanie usługi wymaga uzupełnienia przez Klienta przekazanych informacji lub dokumentów, termin wykonania usługi  biegnie od nowa i liczony jest od momentu przesłania przez Klienta wymaganych informacji lub dokumentów.
 7. Termin, o którym mowa w pkt. 5 regulaminu, upływający w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ulega przedłużeniu do godz. 20:00 najbliższego dnia roboczego.
 8. Klient może za zwrotem wynagrodzenia wypowiedzieć umowę o internetową usługę prawną w razie przekroczenia przez Spółkę terminów realizacji usługi określonych w pkt. 5,7,8 i umowie.
 9. Korespondencja pomiędzy Klientem a Kancelarią Adwokacką, w tym wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonania internetowej usługi prawnej, mogą być przesyłane wyłącznie poprzez formularz lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem w tytule „E-PORADA”,
 10. Klientowi nie wolno przesyłać treści o charakterze bezprawnym,
 11. Wykonanie internetowej usługi prawnej następuje poprzez przesłanie na podanym adres e-mail Klienta opinii prawnej, projektu pisma procesowego, projektu umowy w formacie PDF.
 12. Klienci zainteresowani otrzymaniem faktury VAT zobowiązani są podać w formularzu imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz NIP. Faktura VAT przesłana zostanie pocztą elektroniczną.
 13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi prawnej.
 14. Wszelkie dane przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.
 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i in. ustaw.
Twój adres email 
Temat 
Opis 
Zapoznalem się z regulaminem świadczenia usługi e-porada   ---  
Dodaj załącznik