Co słychać nowego?

pażdziernik 2017r.

Sejm i Senat przyjęły Ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, na podstawie której emeryci i renciści górniczy będą mogli otrzymać 10 tys. złotych rekompensaty za utracony deputat węglowy.

Jest to doskonała informacja dla około 235 tysięcy górników, którzy zostali pozbawieni deputatu węglowego. Należy jednak zwrócić uwagę na zapisy ustawy, które w drastyczny sposób mogą przyczynić się odmowy wypłaty rekompensat oraz konieczności dochodzenia utraconego deputatu na zwykłej drodze sądowej.

Ustawa wprowadza zapis zgodnie z którym wniosek o wypłatę rekompensaty należy złożyć w terminie 21 dni od dnia wejścia ustawy w życie, natomiast złożenie wniosku w terminie jest warunkiem dla ubiegania się rekompensaty w ogóle.

Ustawodawca przyjął bardzo krótki termin na złożenie stosownego wniosku, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jego niezłożenia uniemożliwia ubieganie się o rekompensatę na drodze przewidzianej w niniejszej ustawie.

Wzory wniosków o rekompensaty i oświadczeń mają być zamieszczone m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Energii i firm górniczych w dniu wejścia w życie ustawy. Będą też opublikowane w regionalnej i lokalnej prasie.

Kancelaria Adwokaci T. Hassa, E. Hassa - Kula S.C. już od dłuższego czasu zajmuje się sprawami deputatów węglowych i na bieżąco śledzi związane z tym doniesienia.

W razie chęci skorzystania z naszej pomocy w zakresie złożenia wniosku o rekompensatę na mocy ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy rownież do zapoznania się z treścią ustawy tutaj.

styczeń 2017r.

Wieloletni asystent ds. prawnych Adrian Czyszczoń rozpoczął aplikację adwokacką i w związku z tym objął pracę i obowiązki aplikanta adwokackiego.

sierpień 2016r.

Do grona naszych współpracowników dołączyła Pani Monika Paciuch, która przejęła funkcję asystentki w zakresie spraw biurowych kancelarii.

listopad 2015r.

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną stroną kancelarii Hassa, w szczególności z numerami telefonów.

wrzesień 2015r.
Kancelaria Hassa partnerem Kongresu Praktyków Biznesu organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.
lipiec 2015r.

Nasza kancelaria nawiązała współpracę z Adw. Małgorzatą Rudzką, która od sierpnia 2015r. zasili szeregi adwokatów naszej kancelarii.

październik 2014r.

Z radością informujemy, iż idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów od pażdziernika 2014 roku startujemy na naszej stronie z usługą e-Porada – zapraszamy.


 


Jesteśmy po to, by Ci pomóc. Zapraszamy!